Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #402384

Aşağıdaki organellerden hangisi hücre içerisindeki  protein  sentezinden sorumludur? 


Mitokondri
Ribozom  
Golgi aygıtı 
Nükleus
Peroksizom 

Yorumlar
  • 0 Yorum