Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #402396

Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücrelerinde ATP sentezinden sorumludur? 


Çekirdek 
Endoplazmik Retikulum
Lizozom 
Kloroplast
Peroksizom

Yorumlar
  • 0 Yorum