Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #595791

Aşağıdakilerden hangisi, canlıların sahip olduğu nicel özelliklere bir örnektir?


Renk

Biçim 

Boynuzluluk

Kuyruk

Boy


Yanıt Açıklaması:

Canlıların sahip olduğu nitel (renk, biçim, boynuzluluk vb.) özellikler kesin sınırlar ile belirlenebilirken, ölçüye dayalı olan niceleyici özellikler ise kesin sınırlar ile belirlenemezler. İnsanlardaki boy uzunluğu, göz rengi, sığırlardaki süt verimi, et verimi, koyunlarda yapağı verimi gibi özellikler ölçü aletleri ile belirlenebilen ve herhangi bir sınır içerisine koyularak sınıflandırılabilecek özellikler değildir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum