Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #643040

Eğer bir araştırmacı yaptığı çalışmalar doğrultusunda “homozigot dişi ve erkek bezelyelerden; AA genotipli sarı tohumlu erkek ve aa genotipli yeşil tohumlu dişi çaprazlandığında elde edilen yavruların tümünün Aa genotipli oldukları görülmüştür.” şeklinde bir sonuca varıyorsa aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?


Kastrasyon işlemi yapmıştır.

Monohibrit çaprazlama işlemi yapmıştır.

Dihibrit çaprazlama işlemi yapmıştır.

Trihibrit çaprazlama işlemi yapmıştır.

Polihibrit çaprazlama işlemi yapmıştır.


Yanıt Açıklaması:

Kastrasyon işlemini, istenmeyen tozlaşmayı engellemek amacıyla, başçıkların veya erkek organların, çiçek tozu-polen saçacak duruma gelmeden önce yani olgunluğa erişmeden önce çeşitli yöntemler kullanılarak kesilip uzaklaştırılmasıdır. Monohibrit çaprazlama ise, farklı iki canlı arasından tek bir karakter açısından birleştirilmesi; dihibrit çaprazlamada ise iki karakter açısından yapılan birleştirmelerdir. Farklı iki canlı arasında, üç karakter açısından yapılan birleştirmeler, trihibrit çaprazlama şeklinde adlandırılmaktadır. İkiden fazla karakter için yapılan birleştirmelere ise polihibrit çaprazlama olarak tanımlanırlar. Sorudaki ifadede tek karakter üzerinden çaprazlama yapıldığından monohibrit çaprazlama gerçekleşmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum