Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68020

Canlılarda fonksiyonel olan enzim, protein, makro ve mikro moleküllerin yanı sıra kalıtsal özelliklerinin kodlarını taşıyan DNA parçasına ne ad verilir?


Fenotip
Gen
Genotip
Allel
Lokus

Yanıt Açıklaması: Canlılarda fonksiyonel olan enzim, protein, makro ve mikro moleküllerin yanı sıra kalıtsal özelliklerinin kodlarını taşıyan DNA parçasına gen adı verilir. Genler bireylerde farklı özelliklerin oluşmasını ve bu özelliklerin yeni nesillere aktarılmasında görev almaktadırlar. Kromozom üzerine yerleşerek kodladıkları proteinin büyüklüğüne göre farklı uzunlukta olurlar.
Yorumlar
  • 0 Yorum