Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68028

Bir genin kromozom üzerinde yerleştiği yere ne ad verilir?


Lokus
alel gen
Loci
genom
karakter

Yanıt Açıklaması: Bir genin kromozom üzerinde yerleştiği yere lokus, birden fazla genin kromozom üzerinde bulunduğu bölgeye ise loci ad› verilmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum