Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #590867

18. yüzyıla kadar birçok bilim adamı tarafından kabul edilen sperm veya yumurta içinde minyatür bir insan bulunduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Bomunculus

Epigenezis teorisi

Homolog kromozomlar

Gemmule teorisi

Preformasyon teorisi


Yanıt Açıklaması:

Birçok bilim adamı tarafından hem bitkilerde hem de hayvanlarda yeni bireylerin oluşması ile ilgili birçok denemeler, melezleme çalışmaları yapılmış çeşitli teoriler ortaya konulmuştur. Bunlardan ilki “O¨n Oluşum” (Preformasyon) teorisidir ve Leeuwenhoek, Bonnet, Spallanzani gibi birçok bilim adamı tarafından savunulmuştur. On sekizinci yüzyıla kadar kabul gören bu teoriye göre sperm (animalculist görüş) veya yumurta içinde (ovulist görüş) homunculus adı verilen minyatür bir insan bulunmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum