Temel Veteriner Genetik Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1.Polimerik genler arasında dominantlık -resesiflik ilişkisi bulunmamaktadır 2.Polimeride yer alan genler toplamalı etki gösterdikleinden genlerin genotipteki sayıları ne kadar fazla ise fenotip o kadar belirgin olarak görülür 3. Polimerik kalıtımda bir polimer serisine dahil olan genlerin yaptıkları etkiler eşittir. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


yanlız 1
1 ve 2
1,2 ve 3
1 ve 3
2 ve 3

2.Soru

Mitokondriyal hastalıkların karakteristik bir kalıtım kalıbı göstermelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Maternal gametlerde stoplazmik mitokondrinin bulunması

Paternal gametlerde stoplazmik mitokondrinin bulunması

Maternal ebeveynin hastalığını tüm yavrularına aktaramaması

Paternal ebeveynin hastalığını bazı yavrularına aktaramaması

Mitokondriyal kromozomların çok yüksek oranda paternal kaynaklı olması


3.Soru

Centimorgan aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


İki gen arası uzaklık

Rekombinasyon frekansı

Krosing over frekansı

Homolog rekombinasyon frekansı

Kardeş kromatit değişimi frekansı


4.Soru

Aynı kromozom üzerindeki bazı karakterlerin birlikte kalıtıldığını, bazı karakterlerin ise ayrı ayrı da kalıtılabildiklerini kim bulmuştur?


Gregor Mendel

Aristo

Maupertius

Naudin

Morgan


5.Soru

Allel genlerin heterozigot olduğu durumlarda, etkisini fenotipte gösteremeyen gene ne ad verilir?


Resesif gen
Dominant gen
Heterozigot gen
Homozigot gen
Genotip

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mayoz ve mitoz bölünme arasında görülen farklardan biri değildir?


Mitoz bölünmenin somatik hücrelerde, mayoz bölünmenin gonadlarda görülmesi

Kromozomlar kendini eşledikten sonar mitoz bölünmede tek, mayoz bölünmede iki hücre bölünmesi gerçekleşmesi

Her mitoz bölünmeden sonra iki, her mayoz bölünmeden sonra dört yavru hücre oluşması

Meydana gelen yavruların her iki bölünmede de genetik açıdan aynı olmaları

Oluşan yavru hücrelerdeki kromozom sayısı mitoz bölünmede ana hücre ile eşit, mayoz bölünmede ana hücrenin yarısı kadardır.


7.Soru

Tavuklarda tüy renginin belirlenmesinde allel olmayan gen etkileşimleri ile ilişkili olarak AA ve Aa genotipinde beyaz renklilik oluşmaktadır. aaBB ve aaBb genotiplerinde renklilik oluşmaktadır. aabb genotipinde de beyazlık olmaktadır. İki allel için heterozigot bireylerin çaprazlanmasında oluşacak yavruların fenotipik frekansı aşağıdakilerden hangisidir?


15 beyaz, 1 renkli
13 beyaz, 3 renkli
12 beyaz, 4 renkli
9 beyaz, 7 renkli
5 beyaz, 11 renkli

8.Soru

18. yüzyıla kadar birçok bilim adamı tarafından kabul edilen sperm veya yumurta içinde minyatür bir insan bulunduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Bomunculus

Epigenezis teorisi

Homolog kromozomlar

Gemmule teorisi

Preformasyon teorisi


9.Soru

Beagle köpek ırkında deri renginde alacalığın çeşitlilik göstermesi aşağıdaki gen etkileşimlerinden  hangisidir? 


Epistasiz 
Penetrans
Ekspiresiviti 
Eksik baskınlık 
Hipostasiz 

10.Soru

Hayvanlarda kıl ve derinin rengini ifade etmek amacıyla kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Gen
Varyasyon
Don
Karakter
Fenotip

11.Soru

Glikolipidlerin ve sfingomiyelinin sentezlenmesinden sorumlu organel aşağıdakilerden hangisidir?


Peroksizom
Lizozom
Golgi
Nükleus
Mitokondri

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pleitropi durumuna bir örnektir?


Katırın yaşama gücünün eşek ve ata göre yüksek olması

Tavukta gül ibikliliğin görülmesi

Zayıf kıvırcık tüylü tavukların görülmesi

Kıvırcık tüylü tavukların metabolizma hızlarının fazla olması

Beyaz ve siyah Endülüs tavuklarında F1 soyunda mavi kanat renginin görülmesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gregor Mendel'in çalışmalarında bezelye bitkisini seçmesinin sebeplerinden biri değildir?


Yapısı bakımından içerisine başka çiçek polenlerinin girmesinin olanaksız olması

Eşeyli olarak çoğalması

Suni yoldan tozlaştırma yapılabilmesi

Tohum zarfı rengi, tohum rengi, tohum şekli gibi pek çok zıt karakterin bulunması

Bezelye bitkisinin oluşum itibariyle hermafrodit olmaması


14.Soru

Kırmızı Shorthorn ile beyaz Shorthorn sığırları melezlendiğinde F1 soyda kırçıl fenotipde Shorthorn’ların görülmesi durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Parsiyel dominantlık
İntermedier dominantlık
Tam dominantlık
Üstün dominantlık
Kodominantlık

15.Soru

Hangi iki organel DNA içermektedir?


Kloraplast -Ribozom
Kloroplast-Golgi Aygıtı
Mitokondri-Golgi Aygıtı
Mitokondri-Lizozom
Mitokondri-Kloroplast

16.Soru

Birbiriyle sinaps yapmış olan kromozomlar hangi evrede ayrılmaya başlar?


Leptoten

Zigoten

Pakiten

Diploten

Diyakinez


17.Soru

Hayvan yetiştiriciliğinde genetik bilimiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Hücre çekirdeği içinde kromozomlar halinde paketlenmiş olarak bulunan çekirdek DNA’sı, memelilerde yaklaşık 4 milyar baz çifti, kanatlılarda ise 1,2 milyar baz çiftinden oluşmakta ve 25.000 ile 38.000 geni kodlayabilmektedir.

Hayvanlarla ilgili genetik çalışmalar araştırma, biyoteknoloji ve ilaç geliştirme gibi birçok alanda sürdürülmektedir.

Coğrafi yalıtımının da yardımıyla hayvan türleri içinde ırklar oluşmuştur, hatta bir ırk içerisindeki bireyler arasında çeşitlilik ortaya çıkmıştır.

Bir hayvanda, homolog kromozomlar üzerinde her bir genin birer kopyası (eşey kromozomları hariç) bulunmakta ve bunların her birini şansa bağlı olarak ebeveynlerinin birisinden almaktadır.

İki kopya DNA, kimyasal değişimlere bağlı olarak dizileri ve ifade ettikleri protein bakımından birbirinden farklı olabilmektedir.


18.Soru

Fenotipik olarak birbirleriyle aynı özellikleri taşıyan bireylere ne ad verilir? 


Punnet

İzotip

Hermafrodit

Kastrasyon

Gamet


19.Soru

 İçerdiği DNA sayesinde kendi kendini eşleme yeteneğine sahip organel aşağıdakilerden hangisidir? 


Ribozom 
Lizozom 
Peroksizom 
Mitokondri 
Sentrozom 

20.Soru

Kromozomların kiyazma noktalarından birbirine bağlı olan dört kromatit şeklinde gözlendiği evre aşağıdakilerden hangisidir?


Leptoten

Zigoten

Pakiten

Diyakinez

Diploten