Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #642121

Aşağıdakilerden hangisi mayoz ve mitoz bölünme arasında görülen farklardan biri değildir?


Mitoz bölünmenin somatik hücrelerde, mayoz bölünmenin gonadlarda görülmesi

Kromozomlar kendini eşledikten sonar mitoz bölünmede tek, mayoz bölünmede iki hücre bölünmesi gerçekleşmesi

Her mitoz bölünmeden sonra iki, her mayoz bölünmeden sonra dört yavru hücre oluşması

Meydana gelen yavruların her iki bölünmede de genetik açıdan aynı olmaları

Oluşan yavru hücrelerdeki kromozom sayısı mitoz bölünmede ana hücre ile eşit, mayoz bölünmede ana hücrenin yarısı kadardır.


Yanıt Açıklaması:

Meydana gelen yavrular mitoz bölünmede genetik açıdan birbirlerinin aynısıdır ancak mayoz bölünmede birbirlerinden çok farklı olabilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum