Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68011

Glikolipidlerin ve sfingomiyelinin sentezlenmesinden sorumlu organel aşağıdakilerden hangisidir?


Peroksizom
Lizozom
Golgi
Nükleus
Mitokondri

Yanıt Açıklaması: Golgi aygıtı ribozomlarda sentezlenen proteinlerin işlenerek endozom ve ve salgı gibi hedef bölgelerine gönderilmek üzere sınıflandırılıp paketlendikleri organeldir. Aynı zamanda glikolipidlerin ve sfingomiyelinin de sentezlenmesinden sorumludur. Golgi aygıtı salgı metabolizması boyunca meydana gelen hücresel ürünlerin sınıflandırılıp işlenmesi ile görevlidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum