Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68021

Allel genlerin heterozigot olduğu durumlarda, etkisini fenotipte gösteremeyen gene ne ad verilir?


Resesif gen
Dominant gen
Heterozigot gen
Homozigot gen
Genotip

Yanıt Açıklaması: Çekinik, allel genlerin heterozigot oldu¤u durumlarda, etkisini fenotipte gösteremeyen gene resesif (çekinik) gen; bunun ortaya çıkardığı özelliğe de resesiflik (çekinik özellik) denir. Örnek verecek olursak, bezelyede yeşil rengin çekinik, sarı rengin ise baskın olduğu söylenebilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum