Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68057

Kırmızı Shorthorn ile beyaz Shorthorn sığırları melezlendiğinde F1 soyda kırçıl fenotipde Shorthorn’ların görülmesi durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Parsiyel dominantlık
İntermedier dominantlık
Tam dominantlık
Üstün dominantlık
Kodominantlık

Yanıt Açıklaması: Kodominantlık (eş baskınlık): Bu etkileşim şeklinde genotipik olarak heterozigot birleşimlerde allellerin etkisi fenotipde aynı zamanda ortaya ç›kar. Fenotipde her iki genin etkisi de görülür. Kırmızı Shorthorn ile beyaz Shorthorn sığırları melezlendiğinde F1 soyda kırçıl fenotipde Shorthorn’ların görülmesi durumu görülmesi gibi durumlar bu etkileşime iyi birer örnektir.
Yorumlar
  • 0 Yorum