Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68126

1.Polimerik genler arasında dominantlık -resesiflik ilişkisi bulunmamaktadır 2.Polimeride yer alan genler toplamalı etki gösterdikleinden genlerin genotipteki sayıları ne kadar fazla ise fenotip o kadar belirgin olarak görülür 3. Polimerik kalıtımda bir polimer serisine dahil olan genlerin yaptıkları etkiler eşittir. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


yanlız 1
1 ve 2
1,2 ve 3
1 ve 3
2 ve 3

Yanıt Açıklaması: ifadelerin hepsi doğrudur
Yorumlar
  • 0 Yorum