Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #647100

Fonksiyonel olmayan DNA dizilerine ne ad verilir?


Çöp DNA

Eksik DNA

Afonksiyonel DNA

Bozuk DNA

Çarpık DNA


Yanıt Açıklaması:

Genom, gen olarak tanımlanan fonksiyonel bölgelerle birlikte bu yapı dışında işlevsel olmayan DNA bölgelerini de kapsamaktadır. Fonksiyonel olmayan DNA dizileri çöp DNA adını alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum