Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651896

Bazı değişim mutasyonları, bir nükleotidin diğer bir nükleotide değişimi şeklinde görülmektedir. Eğer nükleotid değişimi farklı gruplara dönüşüme neden olmuş ise böyle mutasyonlara ne ad verilir?


Nokta Mutasyon

Polimorfizm

Kromozomal Sapma

Transisyon

Transversiyon


Yanıt Açıklaması:

Bazı değişim mutasyonları, bir nükleotidin diğer bir nükleotide değişimi şeklinde görülmektedir. Eğer nükleotid değişimi aynı grup içinde yani pürinler (A›G veya G›A) ya da pirimidinler (C›T veya T›C) arasında meydana gelmiş ise bu tür Gen Mutasyonları ve Kromozomal Sapmalar mutasyonlara transisyon-değişim mutasyonları adı verilmektedir. Nükleotid değişimi farklı gruplara dönüşüme, diğer bir deyişle, pürinden pirimidine veya piriminden pürine dönüşüme neden olmuş ise böyle mutasyonlara da transversiyon-dönüşüm mutasyonları adı verilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum