Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68046

Kalıtsal materyal olan DNA’da bulunan ve organizmanın fenotipinin belirlenmesinde rol oynayan moleküllere ne ad verilir.


Gen
Genom
Kromozom
Kromatid
Genotip

Yanıt Açıklaması: Kalıtsal materyal olan DNA’da bulunan ve organizmanın fenotipinin belirlenmesinde rol oynayan moleküllere gen ad› verilmektedir. Genler canlılarda sayıları ile karşılaştırıldıklarında, sayıca yüzlerle ve binlerle ifade edilebilecek kadar fazladır. Söz konusu bu genler, Mendel kalıtımında anlatıldığı gibi yavru kuşaklara, bağımsızlık ve segregasyon ilkeleri aracılığı ile geçmektedir
Yorumlar
  • 0 Yorum