Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #641090

I. Morfoloji
II. Fizyoloji
III. Evcilleşme
IV. Davranış
V. Hastalıklara direnç ve çevre şartlarına uyum
Yukarıdaki seçeneklerden hangisinde bir hayvan türünün bireyleri arasında varyasyon olduğu fark edilip, sosyo-ekonomik öneme sahip türler içerisinde sınıflandırma yapılma karakterleri doğru olarak verilmiştir?


I, III, IV, V

I, II, III, V

I, II, IV, V

I, II, V

I, II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

İnsanoğlu önce bir hayvan türünün bireyleri arasında varyasyon olduğunu fark etmiş, sonra da sosyo-ekonomik öneme sahip türler içerisinde morfoloji, fizyoloji, davranış, hastalıklara direnç ve çevre şartlarına uyum gibi önemli karakterler yönünden sınıflandırmış; sadece seçtiği hayvanlara döl verme şansı tanıyarak istenilen karakterlerin sonraki nesillere aktarılmasını yani kalıtılmasını sağlamıştır. Bu karakterler arasında evcilleşme yoktur.

Yorumlar
  • 0 Yorum