Temel Veteriner Genetik Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bazlar arasındaki yanlış eşleşmeye ne denir?


Allel
Gen bağlılığı
Krossing over
Sinoptenemal kompleks
Mismatch

2.Soru

Kastrasyon işlemi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Dişi hayvanın kimyasal işlemlerle dişilik hormonu üretiminin arttırılması

Dişi hayvanın ameliyatla daha doğurgan hale getirilmesi

Erkek hayvanın cinsiyet organının ameliyatla alınarak kısırlaştırılması

Erkek hayvanın, kimyasal işlemlerle erkek hormon üretiminin arttırılması

Erkek hayvanın ameliyatla pigmentasyonunun değiştirilmesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi t-RNA’nın ribozomu tanıyan bölgesidir?


3’ OH bölgesinde ACC kodonu
T¥C halkası
Antikodon
D halkası
5’P ucu

4.Soru

Allel çiftlerden birinin diğerine tam olarak baskın olmadığı gen etkileşimi hangisidir?


Epistazis

İncomplete dominaslık

Kodominaslık

Intermedier kalıtım

Over dominaslık


5.Soru

Hücresel zarın hemen hemen tamamının yapısını oluşturan organel aşağıdakilerden hangisidir?


Ribozom
Endoplazmik retikulum
Çekirdek
Golgi aygıtı
Mitokondri

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kültüre alınmış bir memeli hücresinin G1, S, G2 ve Metafaz evreleri süresi bakımından en uzundan kısaya doğru sıralanmıştır?


G2, M, G1 ve S

M, G1, S ve G2

S, M, G1 ve G2

G1, S, G2 ve M

S, G2, M ve G1


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapısal kromozom mutasyonlarındandır?


Homolog kromozom çiftinin eksik olması

Tek bir kromozomun eksik olması

Tek bir kromozomun fazla olması

Homolog kromozom çiftinin fazla olması

Kromozomda bir parçanın tekrarlanarak eklenmesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kanatlılarda erkek cinsiyetinde bulunan cinsiyet kromozomudur?


XX

XY

ZZ

ZW

WW


9.Soru

Fenotipi agouti olan bir tavşanın genotipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


ah ah

ach ah

ah a

ach ach

A ach


10.Soru

Memelilerde, X kromozomunu taşıyan …….. gene X kromozomunu taşıyan ……….. ile birleşirse doğan yavru …………. olacaktır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere gelecek kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Spermatozoon-Ovum-XX

Spermatozon-Ovum-XXO

Spermatozoon-Ovum-XY

Spermatozon-Ovum-XXY

Spermatozoon-Ovum-YO


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel özelliktir?


Tüy rengi
boynuzluluk
tüy biçimi
Süt verimi
Tırnek tipi

12.Soru

Garnier tarafından keşfedilen endoplazmik retikulumun keşif tarihi aşağıdakilerden hangisidir?


1891

1893

1895

1897

1899


13.Soru

I. Morfoloji
II. Fizyoloji
III. Evcilleşme
IV. Davranış
V. Hastalıklara direnç ve çevre şartlarına uyum
Yukarıdaki seçeneklerden hangisinde bir hayvan türünün bireyleri arasında varyasyon olduğu fark edilip, sosyo-ekonomik öneme sahip türler içerisinde sınıflandırma yapılma karakterleri doğru olarak verilmiştir?


I, III, IV, V

I, II, III, V

I, II, IV, V

I, II, V

I, II, III, IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplamalı genlerin etkisinde olan özelliklerinden biri değildir?


Boy uzunluğu
Süt verimi
Boynuzluluk
Et verimi
Yapağı verimi

15.Soru

Çekirdek zarı ile sitoplazma arasında kanal ve keselerden oluşan bir zar sistemi şeklinde olan, golgiye giden veziküllerden oluşan organele ne ad verilir?


Granüllü ER

Granülsüz ER

Transisyonel ER

Lİzozom

Endozom


16.Soru

Bir popülasyonda tüm bireyler aynı genotipte olmasına rağmen o genotipin gerektirdiği fenotipi göstermeyen bireyler popülasyon olabilmektedir. Bu durumda popülasyondaki gözlenen fenotiplerin yüzdesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?


Genin görüntü derecesi

Genin etkinliği

Pleitropi

Metabolizma

Ekspresiviti


17.Soru


Yukarıda verilen DNA zincirinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken nükleotidler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?


T-A-S-S-T

G-S-A-T-A

A-T-G-G-A

S-A-T-T-S

T-A-S-S-G


18.Soru


Şekilde I, II, III ve IV olarak numaralandırılan mutasyonlar, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Transversiyon-Transversiyon-Transisyon-Transisyon

Transversiyon-Transisyon-Transversiyon-Transiyon

Transisyon-Transversiyon-Transisyon-Transversiyon

Transversiyon-Transisversiyon-Tranisyon-Transversiyon

Transisyon-Transisyon-Transisyon-Transversiyon


19.Soru

Sitoplazma içinde fibrilli özellik gösteren, genetik materyalin oluşturduğu yapılara ne ad verilir?


Plazma zarı

Fikobilozom

Nükleotid

Mikoplazma

Prokaryot hücre


20.Soru

Tohum zarfı homozigot (DD) düz, homozigot boğumlu (dd) bezelyelerin birleştirilmesi ile elde edilen F1 ve F2 nesilleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


F1 kuşağında elde edilen bütün bireyler düz şekillidir.
F2 kuşağında üç düz tohum zarflı, bir boğumlu tohum zarflı bezelye elde edilir.
F2 kuşağında iki fenotip elde edilir.
F2 kuşağında 6 adet birey vardır.
F1 kuşağında üç genotip elde edilir.