Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #652853

Aşağıdakilerden hangisi yapısal kromozom mutasyonlarındandır?


Homolog kromozom çiftinin eksik olması

Tek bir kromozomun eksik olması

Tek bir kromozomun fazla olması

Homolog kromozom çiftinin fazla olması

Kromozomda bir parçanın tekrarlanarak eklenmesi


Yanıt Açıklaması:

"Homolog kromozom çiftinin eksik olması", "Tek bir kromozomun eksik olması", "Tek bir kromozomun fazla olması", "Homolog kromozom çiftinin fazla olması" şıklarında yer alan açıklamalar sırasıyla; nullizomi, monozomi trizomi ve tetrazomi ile ilişkilidir. E şıkkında duplikasyon olayı verilmektedir, Duplikasyon yapısal kromozom sapmalarındandır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum