Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #1132912

  1. A-T
  2. G-C
  3. C-G
  4. A-U

Hangileri DNA replikasyonu sırasında görübilecek baz eşlemelerindendir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

DNA replikasyonu sırasında A-T, T-A, G-C ve C-G baz eşleşmeleri görülür.

Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum