Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #558388

Yeni nesillerin üretilmesinde genetik çeşitliliği sağlayan olayların yaşandığı evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Profaz I, anafaz I ve döllenme

Profaz I, metafaz I ve döllenme

Metafaz I, anafaz I ve döllenme

Anafaz I, telofaz I ve döllenme

Profaz II, metafaz II ve döllenme


Yanıt Açıklaması:

Yeni nesillerin üretilmesinde genetik çeşitliliği sağlayan krossing over, allellerin bağımsız ayrılması ve allellerin yeniden birleşmesi olaylarının yaşandığı evreler sırasıyla profaz I, anafaz I ve döllenmedir. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum