Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #593228

Aşağıdakilden hangisi, mutasyonlar, oluş nedenlerine göre sınıflandırıldığında, genellikle organizmadaki sıradan kimyasal işlemlerin azotlu bazlar üzerine etkilerine bağlı olarak, nükleotit dizilerinde rastgele oluşan değişiklikler olarak kabul edilmektedirler?


Uyarılmış mutasyonlar

Spontan mutasyonlar

Fonksiyon artış mutasyonları

Fonksiyon kaybı mutasyonları

Kromozom mutasyonları


Yanıt Açıklaması:

Oluş nedenlerine göre sınıflandırıldıklarında mutasyonlar, spontan (anlık, aniden ortaya çıkan) ve uyarılmış olarak ikiye ayrılmaktadır. Spontan mutasyonlar, hücre büyümesi ve bölünmesi boyunca olabileceği gibi, DNA replikasyonundaki hatalar nedeniyle de şekillenebilmektedirler. Genellikle organizmadaki sıradan kimyasal işlemlerin azotlu bazlar üzerine etkilerine bağlı olarak, nükleotit dizilerinde rastgele oluşan değişiklikler olarak kabul edilmektedirler. Örneğin, nokta mutasyonlarının tüm türleri genellikle spontan mutasyonlardır. Fonksiyon artışı ve kaybı şeklindeki sınıflandırma, mutasyonun protein fonksiyonu üzerine etkilerine göredir. Kromozomal mutasyonlar isei hücre bölünmesi sırasında meydana gelmektedir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum