Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651510

DNA’nın kesintili ipliğini oluşturmak üzere birbirine bağlanan kısa yeni sentenlezmiş DNA parçalarına ne ad verilir?


Okazaki

Ter

Primer DNA

DNA Giraz

Helikaz


Yanıt Açıklaması:

Replikasyon sırasında birbirinden zıt yönde ilerleyen iki replikasyon çatalı oluşur ve bu çatallar tüm kromozom replike oluncaya kadar atasal DNA üzerinde ilerler, birbiriyle karşılaştıkları noktada birleşirler. Her iki çatalın birleştiği bu özel sonlanma noktalarına ter denir. DNA Giraz DNA topoizomerazlar olarak bilinen geniş bir grubun üyesidir. DNA’nın tek ya da her iki ipliğinde kırılmalar yaparak sarmaldaki aşırı bükülmeleri ve dönüşleri gevşetir. Böylelikle DNA’nın denatürasyonuna yardımcı olur. Helikazlar replikasyon çatalının ilerisinde DNA çift sarmalını bazlar arasındaki hidrojen bağlarını kopararak açar, replikasyonun ilerlemesini sağlar. Okazaki parçaları, DNA’nın kesintili ipliğini oluşturmak üzere birbirine bağlanan kısa yeni sentenlezmiş DNA parçalarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum