Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #652074

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diploid organizmalarda görülen anöplodi durumudur?
I. Nullizomi
II. Monozomi
III. Trizomi


Sadece I

Sadece I ve III

Sadece I ve II

Sadece II ve III

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Anöplodi, bir ya da birden fazla kromozomun eksilmesi veya fazlalığı anlamına gelir. Bölünme sırasında kromozomların ayrılmaması veya anafazda gecikme nedeniyle olur. Diploid organizmalarda görülen başlıca 4 tipi nullizomi, monozomi, trizomi ve tetrazomi olarak sayılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum