Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68094

Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?


DNA polimeraz (alfa)- Mitokondriyal DNA’n›n replikasyonu
DNA polimeraz (beta) -DNA tamiri
DNA polimeraz (gama)- Çekirdek DNA’nın replikasyonu
DNA polimeraz (delta) -Mitokondriyal DNA’n›n replikasyonu
DNA polimeraz (epsilon)- DNA tamiri

Yanıt Açıklaması: Ökaryotlarda ise beş farklı tip DNA polimeraz bulunmaktadır. Bunlar; alfa, beta, gama, sigma ve epsilondur. Çekirdek DNA’nın replikasyonunda görev alanlar; alfa, beta, sigmadır. Mitokondriyal DNA replikasyonunda DNA polimeraz gama görev yapar. DNA polimeraz sigma ise DNA tamirinde görev alır.
Yorumlar
  • 0 Yorum