Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #642147

Aşağıdakilerden hangisi hayvansal hücre membranınn ana bileşenlerinden biridir ve nerede sentezlenir?


Miyelin ve Golgi aygıtı

Sfingomiyelin ve Golgi aygıtı

Sfingomiyelin ve Lizozim

Miyelin ve Lizozim

Sfingomiyelin ve Ribozom


Yanıt Açıklaması:

Sfingomiyelin: Hayvansal hücre membranınn ana bileşenlerinden biridir. Golgi aygıtı ribozomlarda sentezlenen proteinlerin işlenerek endozom, lizozom, plazma zarı ve salgı gibi hedef bölgelerine gönderilmek üzere sınıflandırılıp paketlendikleri organeldir. Aynı zamanda glikolipidlerin ve sfingomiyelinin de sentezlenmesinden sorumludur. Özet olarak golgi aygıtı salgı metabolizması boyunca meydana gelen hücresel ürünlerin sınıflandırılıp işlenmesi ile görevlidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum