Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #653344

I.Genomda dağılmış olarak bulunan 2-6 baz çiftinin değişken sayıda tekrarını ifade etmektedir.
II.Genomdaki ikili tekrarların mikrosatellit kabul edilebilmesi için en fazla 7 tekrar olması gerekir.
III.Mikrosatellitlere basit dizi tekrarları da denilmektedir.
Mikrosatellit terimiyle ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Mikrosatellit terimi Genomda dağılmış olarak bulunan 2-6 baz çiftinin değişken sayıda tekrarını ifade etmektedir. Genomdaki ikili tekrarların mikrosatellit Kabul edilebilmesi için en az 7 tekrar olması gerekir.Mikrosatellitlere basit dizi tekrarları da denilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum