Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #413542

İrlanda Seterleri normalde kırmızı deri rengine sahiptir. Bununla beraber siyah deri renkli hayvanlara da rastlanmaktadır. Deri rengine örneğin A ve E gibi pek çok gen etki etmektedir. Dominant A alleli E lokusuna epistatik etki yapmakta, yani A allelinin varlığında daima kırmızı deri rengi ortaya çıkmaktadır. Aynı zaman da E lokusundaki homozigot resesişikte de (ee) kırmızı deri rengi ortaya çıkmaktadır. Diğer genotiplerde siyah renklilik belirmektedir. İki heterozigot hayvanın melezlenmesiyle siyah yavru olma olasılığı kaçtır?


9 / 16
3 / 16
1 / 16
13 / 16
8 / 16

Yorumlar
  • 0 Yorum