Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #422321

Transkripsiyonla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


RNA zinciri kalıp olarak kullanılır. 
 Transkripsiyon sonrası DNA oluşur. 
Sadece ökaryodik hücrelerde gözlenir. 
DNA polimerazın aktivitesi ile gerçekleşir.
DNA zinciri kalıp olarak kulanılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum