Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #593047

Aşağıdakilerden hangisi, transisyon değişim mutasyonudur ?


A-C

G-C

A-T

T-G

A-G


Yanıt Açıklaması:

Baz değişim mutasyonları, bir nükleotidin diğer bir nükleotide değişimi şeklinde görülmektedir. Eğer nükleotid değişimi, aynı grup içinde, yani pürinler (A→G veya G→A) ya da pirimidinler (C→T veya T→C) arasında meydana gelmiş ise, bu tür mutasyonlara, transisyon-değişim mutasyonları adı verilmektedir. Nükleotid değişimi, farklı gruplara dönüşüme, diğer bir deyişle, pürinden pirimidine veya piriminden pürine dönüşüme neden olmuş ise, böyle mutasyonlara da transversiyon-dönüşüm mutasyonları adı verilmektedir. İlk 3 seçenek : pürin-primidin, 4. seçenek : primidin-pürin değişimine örnek iken, E şıkkı : aynı grup içinde değişime örnektir. (transisyon : transition (ingilizce) ; transversiyon : transversion (ingilizce)). Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum