Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #594455

I. A geni 5. kromozom II. B geni 8. kromozom III. C geni 5. kromozom IV. D geni 6. kromozom  Yukarıdaki genlerden hangileri bağlı genlerdir?


II ve IV

I ve III

I,II ve IV

III ve IV

II ve III


Yanıt Açıklaması:

A,B,C ve D gibi farklı genler ele alındığında; A geni 5. kromozomda iken B geni ise 8. kromozomda yer alıyor. Eğer biri 8’de diğeri ise 5’de yer alıyorsa bağlılıktan söz edilemez fakat A ve C 5. kromozomda taşınıyor ve beraber aktarılıyorsa, A ve C, bağlı genlerdir, denilebilir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum