Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #645738

Bir genin allellinin bulunmamasına ne ad verilir?


Hemizigoziti

Pseudoautosomal

Sinapsis

Huntington

Oto sexing


Yanıt Açıklaması:

Bir genin allellinin bulunmaması durumu Hemizigoziti. Memelilerde X kromozomu üzerindeki bir genin Y kromozomunda, kanatlılarda ise Z kromozomunda bulunan bir allelin W kromozomunda bulunmaması gibi.

Yorumlar
  • 0 Yorum