Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #652677

Diploit organizmalarda tek bir kromozomun fazla olması durumuna ne ad verilir?


Nullizomi

Monozomi

Trizomi

Tetrazomi

Öploidi


Yanıt Açıklaması:

Nullizomi (nullizomik hücre/birey): Homolog kromozom çiftinin (her ikisinin de) eksik olması durumudur. Monozomi (monozomik hücre/birey): Tek bir kromozomun eksik olmasıdır (2n-1). Tetrazomi (tetrazomik hücre/birey): Homolog kromozom çiftinin (her ikisinin de) fazla olması durumudur. Bir organizma ya da bir hücrede kromozom takımının set olarak artması ya da azalması durumu öploidi (euploidy) olarak ifade edilmektedir. Trizomi, tek bir kromozomun fazla olmasıdır. (2n+1)

Yorumlar
  • 0 Yorum