Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #422316

DNA’nın yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


DNA’nın çift sarmal yapısının kararlılığı, ısıdan etkilenmez.
Heliks yapıdaki sarmalların birbirlerinden ayrılması işlemine denatürasyon denir.
Denatürasyon olayı öncelikle guanin-sitozin bazları arasında gerçekleşir.
Polinükleotit zincirlerin birbirinden ayrılması olayı geri dönüşümsüzdür.
Birbirlerine hidrojen bağları ile bağlı olan çift sarmal yapı pH 1-7 seviyelerinde genellikle stabildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum