Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #526300

İki gen bakımından heterozigot genotipin, dominant ve resesif allelerinin aynı kromozomda kalıtıldığı bağlı gen kalıtımına ne ad verilir?


Dominant

Resesif

Bağsız

Coupling

Trans


Yanıt Açıklaması:

İki gen bakımından heterozigot genotipin, dominant ve resesif allelerinin aynı kromozomda kalıtıldığı bağlı gen kalıtımına trans genler denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum