Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #593704

PCR reaksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?I- PCR ile çok az miktarlardaki DNA molekülü, kısa bir süre içinde yüksek miktarlara çıkartılmaktadırII- Kalıp DNA üzerindeki istenilen bölgeye özgü 15-30 bazlık oligonükleotit dizileri olan ileri ve geri yönlü bir çift primer kullanılmaktadır.III- PCR tüm bir genom yerine, sadece genom üzerinde seçilen bir DNA bölgesinin çoğaltılmasını sağlamaktadır.IV- PCR’ı ilk geliştiren Sanger’dir.


I ve II

I ve IV

I,II ve III

I,III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Tekniği geliştiren Sanger değil Amerikalı Biyokimyacı Karry Banks  Mullis’dir. Bu ifade dışındaki ifadeler PCR ile ilgili olarak doğru ifadelerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum