Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #642130

Beş karbonlu şeker (pentoz), bir fosfat ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir bileşik aşağıdakilerden hangisidir?


Ribozom

Protoplazma

Nükleotit

Nükleolus

Nükleus


Yanıt Açıklaması:

Sitoplazma içerisinde fibrilli özellik gösteren yapılar genetik materyalin oluşturduğu ve nükleotid adı verilen yapıdır. Bu nükleotidlerin içerisinde proteinleri ile sıkı bağlanmamış özellikteki DNA molekülü bulunur ve çoğunlukla bir halka şeklinde organize olmuştur. Nükleotid beş karbonlu şeker (pentoz), bir fosfat ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir bileşiktir.

Yorumlar
  • 0 Yorum