Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #644079

Bir deneysel çaprazlama sonucu elde edilen veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yalnızca tabloda yer alan veriler kullanılarak elde edilen rekombinasyon frekansı (cM) nedir?


1

8

9

17

83


Yanıt Açıklaması:

Rekombinant yavru sayısının, toplam yavru sayısına bölümünden elde edilen değer 100 ile çarpıldığında rekombinasyon frekansı elde edilir Tabloda görüldüğü üzere;
Rekombinant yavru sayısı: 160+180=340
Toplam yavru sayısı: 160+818+180+842=2000
Rekombinasyon frekansı: 340/2000*100=%17

Yorumlar
  • 0 Yorum