Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #653814

DNA’nın restriksiyon enzimleriyle kesilmesi; kesilen uçlara özgül dizilerin eklenmesi; bu parçaların PCR ile çoğaltılması ve çoğaltılan parçaların görüntülenmesine dayanan teknik hangisidir?


RFLP

AFLP

RAPD

RPCR

SNP


Yanıt Açıklaması:

Çoğaltılmış parça uzunluk polimorfizmi (AFLP) tekniği; DNA’nın restriksiyon enzimleriyle kesilmesi ve bunu takiben kesilen uçlara özgül dizilerin eklenmesi, bu parçaların PCR ile çoğaltılması ve çoğaltılan parçaların görüntülenmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum