Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68054

Diploit bir organizmada morfolojik olarak birbirinin aynı olan kromozom çiftine ne ad verilir?


Kodominant kromozom
Homolog kromozom
Heterolog kromozom
Dominant kromozom
Çekinik kromozom

Yanıt Açıklaması: Diploit bir organizmada morfolojik olarak birbirinin aynı olan kromozomlara homolog kromozom denir.
Yorumlar
  • 0 Yorum