Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #1132979

Aşağıdaki enzimlerden hangisi tamamlayıcı ipliği sentezlemekle görevlidir?


DNA polimeraz

DNA ligaz

Helikaz

DNA giraz

Primaz


Yanıt Açıklaması:

DNA polimeraz enzimi ilk kez 1956’da E. coli’de tanımlanmıştır. Bu enzim bir DNA ipliğinin karşısına doğru bazları (deoksinükleotidtrifosfat = dNTP) getirerek tamamlayıcı ipliği sentezleme yeteneğine sahiptir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum