Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #652061

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapısal kromozom sapması değildir?


Delesyon

Duplikasyon

İnversiyon

Translokasyon

Transkripsiyon


Yanıt Açıklaması:

Yapısal kromozom sapmaları delesyon (silinme), duplikasyon (tekrarlanarak eklenme), inversiyon (ters dönerek yapışma), translokasyon (yer değiştirme) ve yüzük yapısı oluşumu şeklinde olabilir. Transkripsiyon bilginin depolaması ile ilgili bir terimdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum