Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #406752

Kromozomların sentromerlerinden hücrenin ekvatoral düzlemine yerleşerek ekvatoral plak adı verilen görüntüyü oluşturmaları hücre bölünmesinin aşağıdaki evrelerinden hangisinde meydana gelir?


Metafaz
Anafaz
İnterfaz
Profaz
Telofaz

Yorumlar
  • 0 Yorum