Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #414399

Aşağıdakilerden hangisi holoandrik kalıtımı ifade eder?


Memelilerde X kromozomu ile olan kalıtım şeklidir.
Memelilerde Y kromozomunda bulunan genlerinin oluşturduğu kalıtım şeklidir.
Memelilerde XX genotipli bireylerdeki kalıtım şeklidir.
Kanatlılarda Z kromozomu ile olan kalıtım şeklidir.
Kanatlılarda ZZ genotipli bireylerdeki kalıtım şeklidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum