Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #428183

Transgenik organizma elde edilmesinde, kesilip-yapıştırılan DNA parçasını taşıyan ve aracı olarak kullanılan canlılara ne ad verilir? 


Belirteç 
Vektör  
 Pronüklei  
Mikrosatellit  
Biyoreaktör

Yorumlar
  • 0 Yorum