Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #594117

Aşağıdakilerden hangisi klonlamada kullanılan vektörlerden biri değildir?


Plazmit

Faj

Virüs

Amip

Bakteri


Yanıt Açıklaması:

Amip klonlamada kullanılan vektörlerden biri değildir, bunun dışındaki Plazmit, Faj, Virüs ve Bakteri

klonlamada kullanılan başlıca 4 vektördür.

Yorumlar
  • 0 Yorum