Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651953

Cinsiyet ile ilgili kromozomlara ne ad verilmektedir?


Radyoaktif

Gonozom

Karyotipleme

Monozomi

Nullizomi


Yanıt Açıklaması:

Radyoaktif, çekirdek bozunması yoluyla radyasyon ışını saçan madde. Karyotipleme, bir hücredeki kromozomların, homolog eşleriyle yan yana getirilerek belli bir düzene göre sıralanmasıdır. Monozomi (monozomik hücre/birey), tek bir kromozomun eksik olmasıdır. Nullizomi (nullizomik hücre/birey), homolog kromozom çiftinin (her ikisinin de) eksik olması durumudur. Gonozom: Cinsiyetle ilgili kromozomlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum