Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #653334

PCR’ının ardından restriksiyon endonükleaz enzimleri kullanılarak istenilen DNA bölgesinin parçalara ayrılması prensibine dayanan teknik aşağıdakilerden hangisidir?


Kesilmiş parçacık uzunluk poliformizmi

Çoğaltılmıs parçacık uzunluk poliformizmi

Polimorfik DNA’nın rastgele çoğaltılması

Mikrosatellit analizleri

Tekli nükleotit polimorfizmi


Yanıt Açıklaması:

Kesilmiş parçacık uzunluk polimorfizmi istenilen bölgenin PCR’ının ardından restriksiyon endonükleaz enzimleri kullanılarak DNA’nın parçalara ayrılması prensibine dayanmaktadır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum