Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #1158538

Genom üzerinde belirli bölgelerde bireyler arasındaki tek bazlık farklılığa dayanan (A,T, G ya da C) polimorfizm türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tekli nükleotit polimorfizmi

Polimorfik DNA’nın rastgele çoğaltılması

Kesilmifl parçacık uzunluk polimorfizmi

Dizi analizi

Mikrosatellit analizleri


Yanıt Açıklaması:

Tekli nükleotit polimorfizmi (TNP; single nucleotide polymorphism, SNP): Genom üzerinde belirli bölgelerde bireyler arasındaki tek bazlık farklılığa dayanan (A,T, G ya da C) polimorfizm türüdür.

Yorumlar
  • 0 Yorum