Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #402404

Ortalama 50-60 ya da daha az sayıdaki nükleotitin birleşmesi ile oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 


Oligonükleotit
Polinükleotit
Nükleozit
Nükleozom 
Sentrozom 

Yorumlar
  • 0 Yorum